Tag: , , ,

Trans-Sylvania Mountain Bike Epic – Stage 2 dispatch

A dispatch from the Trans-Sylvania Mountain Bike Epic, Pennsylvania mountain biking at its most hard core